show_item/filters.keyword
 
WROCŁAW RYNEK- POCZTA POLOWA, STEMPEL Z KARŁOWIC
Description

Pocztówka z Wrocławia ze stemplem z Karłowic, poczta polowa.

unikalne stemple, okres - koniec  II Wojny Światowej , rok 1945,

Price 65 zł (15.37 €)
Country Niemcy
show_item/additional_attributes.title - English translation of 'stemplowany'
show_item/actions.title Add to clipboard
show_item/photos_title photophoto