show_item/where_you_are.title >>> Inne >>> Atlasy
show_item/filters.keyword
 
1962 r, Atlas Świata wyd. PERGAMON
Description

Piękny atlas geograficzny świata wykonany przez służby topograficzne WOJSKA POLSKIEGO, w 2 wersjach językowych polskiej i angielskiej. bogaty wybór map.

zawiera trzt zasadnicze działy:1.map ogólnogeograficznych,2.map, diagramów i wykresów, ilustrujących poszczególne wybrane zagadnienia,3.skorowidza z zasadami wymowy nazw obcojęzycznych oraz słownika nazw i określeń geograficznych.

Price 150 zł (35.46 €)
Release year 1962
Country Polska
show_item/actions.title Add to clipboard
show_item/photos_title photophoto